Privacy verklaring

BEERSE Brood & Banket

Privacyverklaring website/web shop

25 mei 2018

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BEERSE Brood & Banket kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BEERSE Brood & Banket en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BEERSE Brood & Banket verstrekt. BEERSE Brood & Banket kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM BEERSE Brood & Banket GEGEVENS NODIG HEEFT

BEERSE Brood & Banket verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan BEERSE Brood & Banket uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG BEERSE Brood & Banket GEGEVENS BEWAART

BEERSE Brood & Banket bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

BEERSE Brood & Banket verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BEERSE Brood & Banket worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BEERSE Brood en Banket gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

WELKE COOKIES

Functionele cookies: WordPress

Woocommerce: die onthoudt wat je in je winkelmandje hebt staan.
Analytische cookies van Google.

GOOGLE ANALYTICS

BEERSE Brood & Banket heeft Google geen toestemming gegeven om via BEERSE Brood & Banket verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nfo@bakkerijbeerse.nl. BEERSE Brood & Banket zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

BEERSE Brood & Banket neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BEERSE Brood & Banket maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BEERSE Brood & Banket verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BEERSE Brood & Banket op via info@bakkerijbeerse.nl www.bakkerijbeerse.nl is een website van BEERSE Brood & Banket.

BEERSE Brood & Banket is als volgt te bereiken

Postadres en vestigingsadres: Berenkoog 89, 1822 BN, Alkmaar
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 37146281
T 0723030348
E info@bakkerijbeerse.nl

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl